MA Living & Partners

 

Ma Living & Partners grundades ur idén att erbjuda bostadsmarknaden funktionella, moderna och arkitektoniska bostäder i dansk design och till rimligt pris. Husen är lågmälda men med stark identitet som vackert smälter in i den omgivande naturen.

Vi är stolta över vår produkt! Husen är byggda av noggrant utvalda underhållsfria materialval. De har en arkitektonisk stramhet och en harmonisk balans mellan form, färg och material. Helheten i den designmässiga uttrycket tycker vi är viktigt. Alltifrån material, taklutning, fönsterstorlek, färgsättning till hur husen harmoniserar med naturen - allt är noga genomtänkt.

Vi har under de senaste åren byggt mellan 150 - 200 bostäder per år. Majoriteten av bostäderna är byggda i BRF-form. Fokusområdet har varit Stockholmsområdet och Mälardalen.

Vi har en lång och gedigen erfarenhet från bostadsprojekt. Där vi under de senaste 25 åren främst arbetat med bostadsprojekt och  kommersiella fastigheter.

MA Living verkar efter tre ledord:

  • Ett hem att trivas i
  • Design till rimligt pris
  • Kvalitet över tiden

Affärsidé och vision

MA Livings affärsidé är att erbjuda bostadsmarknaden moderna bostäder i dansk design och till rimligt pris.

Visionen är att vara med och skapa attraktiva och spännande stadsdelar med bostäder som bidrar till mångfald och som står sig generation efter generation.


Organisation

MA Living  organiserar projektledning och ansvarar för ekonomin från start till överlämnande till BRF. Vi anlitar erfarna och kompetenta konsulter och entreprenörer genom processen.

Organisationen ser ungefär likadan ut från projekt till projekt vilket bidrar till ökad trygghet, effektivitet och bättre samarbete mellan konsulter och entreprenörer.


Hållbart arbete

Bostäderna tillverkas inomhus Danmark och skeppas inplastade över till Sverige. Detta resulterar i att byggtiden på plats förkortas och risk för fuktskador under byggtiden minskar.

Bostäderna är byggda av noggrant utvalda underhållsfria materialval. Fasaderna av skiffer och/eller impregnerat trä och fönster i aluminium. Alla produkter och kemikalier är bedömda ur miljö- och hälsosynpunkt.

I varje projekt källsorteras byggavfall och lämnas till återvinning. Vi arbetar aktivt för att se till att det inte uppkommer onödigt mycket avfall - där industriell tillverkning minimerar svinn av olika slag.

Bostäderna har en låg energiförbrukning som mäts individuellt (dvs per bostad) - vilket motiverar boende till att hålla elförbrukningen nere. Bostäderna är generöst isolerade, har bra U-värden på fönster och dörrar, effektiva värmesystem och står på betongstommar som värmer/kyler säsongsvis.